Hudební školu AM ve Vyškově založil v roce 1995 hudební pedagog Aleš Musil. Škola se od prvopočátku zaměřuje na výuku sborového zpěvu a výuku hry na hudební nástroje. Hudební škola AM již 11 let velmi úzce spolupracuje se Základní školou Vyškov, Nádražní 5, která se zaměřuje na rozšířenou výuku hudební výchovy. Do roku 2012 na této škole zajišťuje Aleš Musil odbornou výuku sborového zpěvu na všech stupních vzdělávání, po odchodu na pozici ředitele ZUŠ Vyškov pouze v rámci vzdělávání žáků v DPS Motýlek Vyškov, u ostatních sborů jako poradce školních sbormistrů.